Hubungi

Hanim binti Ramly

Ketua Bahagian Pelancongan, Pendidikan & Seranta,

Majlis Perbandaran Taiping

Tel : 05-8080777 samb. 215

Fax : 05-8053928

Advertisements%d bloggers like this: